Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Linh Tự Đan ra đời giúp gia tăng đồng thời chất lượng của cả trứng và tinh trùng, phòng viêm nhiễm, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho phôi làm tổ và phát triển.