Việc điều trị vô sinh hiếm muộn hiện nay một phần cũng là dựa trên những nguyên lý này. Vậy để hiểu thêm về phương hướng điều trị vô sinh hiếm muộn hiện nay, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Nhã.